GARANTIEVOORWAARDEN

 

GARANTIETERMIJN

 • De standaard garantietermijn voor consumertoestellen ligt in Belgie vast op (minimum) 2 jaar.
 • De standaard garantietermijn voor professionele toestellen bedraagt slechts (minimum) 1 jaar.
 • Bepaalde fabrikanten geven, soms standaard, soms na registratie van het product op hun website, een uitbreiding op deze vastgelegde minimumtermijnen.
 • U vind er alles over in onze DEALERZONE.

 

GARANTIE OP HERSTELLING

 • Op elke herstelling wordt een waarborg van 3 maanden verleend.
 • Deze waarborg geldt op de uitgevoerde herstelling en op de eventueel vervangen onderdelen.

 

WAARBORGWEIGERING

De garantie zal, volgens de verkoopsvoorwaarden van de verschillende merken, steeds geweigerd geworden in de volgende gevallen :

 • Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt, zoals batterijen.
 • Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing, technische en/of veiligheidsnormen geldend in het land waarin het product wordt gebruikt.
 • Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het product.
 • Defecten die zich voordoen tijdens het transport van of naar de koper.
 • Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk.
 • Defecten veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.

 

Repair login
Nog geen account? Registreer je hier
Login/paswoord vergeten? Contacteer SCD.

Onderdelen en Accessoires Service Center Deinze

Contacteer herstelcenter Service Center Deinze

Herstellingen easyRepair.be